Әскери-авиатор. Қарағандылық елу құрбыларымен бірге 1942 жылы Вольск (Саратов облысы) училищесінде әскери дайындықтан өтеді. 747 авиациялық истребительдер полкы құрамында авиация қаруының шебері, оқтаушы болады. Курск-Орел доғасындағы кескілескен ұрыстарға, полкімен бірге өзге де шайқастарға қатысады. Бірнеше жауынгерлік және естелік медальдармен марапатталған. Майданнан оралған соң Қарағанды қаласында тұрып, бірнеше жыл әскери комиссариатта, ал құрметті демалысқа шыққан соң мемлекеттік сақтандыру мекемесінде қызмет етеді.

 Әдебиеттер:

Анна Клиентова // Лұқпанов Е. Жауынгер қыздар = Боевые подруги / ред. Қ.Ә. Аманбаев. - Қарағанды: [б. и.], 1995. – 28-33 б.

***

Анна Клиентова // Лұқпанов Е. Жауынгер қыздар = Боевые подруги / ред. Қ.Ә. Аманбаев. - Қарағанды: [б. и.], 1995. – 111-112 б.

Вклад женщин Центрального Казахстана в развитие региона (30-90-е годы ХХ века): монография / Б. Т. Тулеуова [и др.]; Министерство образования и науки Республики Казахстан, Карагандинский Гос. уни-т им. акад. Е. А. Букетова, Научно-исследовательский центр "Тұлғатану". – Караганда: Тенгри, 2016. - 123 с.

Сактаганова З. Г. Женщины Центрального Казахстана в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.: монография / З. Г. Сактаганова, Ж. Ж. Турсынова, А. Ж. Смагулов; Министерство образования и науки Республики Казахстан, Карагандинский Государственный университет им. академика  Е. А. Букетова, Центр этнокультурных и историко-антропологических исследований. - Караганда: Изд-во КарГУ , 2016. - 255 с.