(Әдебиеттердің библиографиялық тізімі)

Нормативтік-құқықтық актілер:

Қазақстан Республикасы. Заңдар. Халықты жұмыспен қамту туралы: Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі № 482-V Заңы [Электрондық ресурс] // "Параграф" ақпараттық жүйесі / "ИнфоТех&Сервис" компаниясы. – Алматы, 2016

Қазақстан Республикасы. Үкіметі.  Жұмыспен қамту 2020" жол картасын бекіту туралы: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 162 Қаулысы (2016.22.07. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) [Электрондық ресурс] // "Параграф" ақпараттық жүйесі / "ИнфоТех&Сервис" компаниясы. – Алматы, 2016

Қазақстан Республикасы Үкіметі. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің кейбір мәселелері туралы: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 23 қыркүйектегі № 1005 Қаулысы[Электрондық ресурс] // "Параграф" ақпараттық жүйесі / "ИнфоТех&Сервис" компаниясы. – Алматы, 2014

Толығырақ...

Ұлттың ұлы тұлғасы

Ә. Бөкейхановтың 150 жылдығына

(әдебиеттердің библиографиялық тізімі)

Еңбектері:

Бөкейхан Ә.Шығармаларының толық жинағы = Полное собрание сочинений : қазақ және орыс тілдерінде / Ә. Бөкейхан; құраст. Ж. С. Аққұлұлы. - Астана : Сарыарқа -

            1 т. : 1889-1903 (Омбы-Қарқаралы-С.-Петербор-Омбы) : монографиялар, ғылыми ізденістер, мақалалар, әдеби аудармалар. – 2009. - 563 б.

            2 т. : 1904-1906 (Омбы-Қарқаралы-С.-Петербор-Омбы) : монографиялар, ғылыми ізденістер, мақалалар, әдеби аудармалар. 2009. - 565 б.

            3 т. : 1907-1913 (Омбы-Қарқаралы-С.-Петербор-Омбы) : монографиялар, ғылыми ізденістер, мақалалар, әдеби аудармалар – 2009. - 555 б.

            4 т. : "Иртыщъ", "Омичь" және "Голосъ степи" газеттері ("Степной край", "Семипалатинскьй листокь"). 1897,1905,1906-1907 (Омбы-Павлодар-Семей-Самара-С.-Петербор-Омбы) : мақалалар, талдаулар, хаттар, жеделхаттар (телеграмдар). - 2010. – 568 б.

Толығырақ...

(Ақпараттық тізім)

 Кітаптар:

Амреева, А. А. Діни экстремизм мен терроризмнің саяси-әлеуметтік негіздері: (Орта Азия мемлекеттері мысалынан) : автореферат / Амреева, А. А. - Алматы : Домино, 2005. - 27 б.

Гүлен, Ф. Очерктер-мақалалар-пікірлер / Ф. Гүлен. - Алматы : Көкжиек, 2008. - 210 б.

Завотпаев, Р. Т.Терроризм әліппесі = Азбука терроризма = The alphabet of terrorism : оқулық. құрал  / Р. Т. Завотпаев. - Қарағанды : "АРКО", 2006. - 80 с.

Толығырақ...

Заң және есірткі бизнесі: күрес жалғасуда

(Ақпараттық тізімі)

 Кітаптар:

Біз есірткіге қарсымыз! = Мы против наркотиков! : облыстық ғылыми-практикалық конференция материалдары 7 қазан 2003 ж. - Қарағанды : ҚарМУ, 2003. - 180 б.

"Құқық қолдану теориясы мен тәжірибесі: Қазақстан Республикасы интеграциялық үрдістер жағдайында", Қазақстан Республикасының Ата заңының 15 жылдық мерейтойына арналған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары = "Теория и практика правоприменения: Республика Казахстан в условиях интеграционных процессов", посвященной 15-летию Конституции Республики Казахстан : материалы Международной научно-практической конференции / Қазтұтынодағы Қарағанды экономикалық университеті, Бизнес және құқық факультеті. - Қарағанды : [б. и.], 2010. - 136 б.

Сұлтанов С. И. Трансұлттық есірткі қылмыстылығын ашудағы және тергеудегі Орталық Азия өңірі елдерінің құқық қорғау органдарының өзара әрекеттеріндегі ұйымдастыру-тактикалық ерекшеліктері : автореферат / Сұлтанов С. И. – Алматы : Қазақ университеті, 2007. - 26 б.

Толығырақ...

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ГЕНДЕРЛІК САЯСАТ

Кітаптар:

Айкупешева, Д. М. Қазақстан Республикасында әйел жұмыс күші рыногының қалыптасуындағы гендерлік теңдіктің дамуы [Мәтін] : автореферат / Д. М. Айкупешева. - Алматы : б.ж., 2008. - 27 б.

Бекенова, А. Б. Әйелдер еңбегін қорғауды құқықтық реттеу [Мәтін] : автореферат / А. Б. Бекенова. - Астана : [б. ж.], 2010. - 22 б.

Кабжанов, А. Т. Әйелдер қылмыстылығының криминологиялық мәселелері [Мәтін] : оқу құралы / А. Т. Кабжанов, Г. К. Отыншиева ; ҚР білім және ғылым министрлігі, Қарағанды "Болашақ" ун-ті, Қылмыстық құқық және іс жүргізу кафедрасы. - Қарағанды : Болашақ-Баспа, 2014. - 87 б.

Толығырақ...