Назарбаев  Н. Ә. Ұлы даланың жеті қыры: [ұлттық тарих туралы] // Егемен Қазақстан. -  2018. - 21 қараша. - 1, 2 б.

Назарбаев Н. Ұлы даланың жеті қыры : Қазақстан Республикасының президенті / Н. Назарбаев // Айқын. - 2018. - 21 қараша. - 1-2 б.

Назарбаев  Н. Ә. Ұлы даланың жеті қыры : [ұлттық тарих туралы] / Н. Ә. Назарбаев // Түркістан. - 2018. - 22 қараша . - 1, 2 б.

Назарбаев  Н. Ә. Ұлы даланың жеті қыры : [ұлттық тарих туралы] / Н. Ә. Назарбаев // Президент және халық. - 2018. - 23 қараша. - 1, 2 б.

Назарбаев Н.Ә. Ұлы даланың жеті қыры / Н. Ә. Назарбаев // Ақиқат. - 2018. - № 12. - 4-10 б.

Назарбаев  Н. Ә. Ұлы даланың жеті қыры : [ұлттық тарих туралы] / Н. Ә. Назарбаев // Қазақ әдебиеті. - 2018. - 23-29 қараша. - 1, 2, 3 б.

Толығырақ...

Нормативтіқ-құқықтық актілер:

"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V Заңы (30.11.2016 ж. берілген өзгерістермен) [Электрондық ресурс] // "Параграф" ақпараттық жүйесі / "ИнфоТех&Сервис" компаниясы. – Алматы, 2016.

"Кейбір сыбайлас жемқорлық қылмыстарды қарау практикасы туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2015 жылғы 27 қарашадағы №8 Нормативтік қаулысы [Электрондық ресурс] // "Параграф" ақпараттық жүйесі / "ИнфоТех&Сервис" компаниясы. – Алматы, 2015.

Толығырақ...

КІТАПТАР:

Айткен, Д. Нұрсұлтан Назарбаев және Қазақстанның қарышты қадамы: [өмірбаян]. - М. : Художественная литература, 2010. - 369 б. : портр., фот.

Әлем Қазақстан туралы. Әлем Президент туралы = Мир о Казахстане. Мир о Президенте : 1994 жыл: хроника, оқиғалар, айғақтар / Қазақстан Республикасы Ақпарат және Байланыс министрлігі, Қазақстан Республикасы Президенттік Мәдениет орталығы. - Астана : Kultegin, 2008 - . - (Қазақстан Республикасы)

Ортағасырлық Сауран шаһары = Средневековый город Сауран = The medieval town Sauran / К. М. Байпақов ; ред. Е. А. Смағұлов. - Алматы : Credo, 2005. - 202 б.

Ғабжалелов, Х. Теңге. - Алматы : Атамұра, 2003. - 212 б.

Толығырақ...

Нормативтіқ-құқықтық актілер:

Қазақстан Республикасының Қылмыстық, Қылмыстық іс жүргізу кодекстеріне және Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне есірткінің заңсыз айналымы саласындағы жауапкершілікті күшейту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 2008 жылғы 27 маусымдағы № 50-ІV Қазақстан Республикасының Заңы [Электрондық ресурс] // "Параграф" ақпараттық жүйесі / "ИнфоТех&Сервис" компаниясы. – Алматы, 2016.

"Есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шаралары туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 10 шiлдедегi № 279-1 Заңы (2018.01.01. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) [Электрондық ресурс] // "Параграф" ақпараттық жүйесі / "ИнфоТех&Сервис" компаниясы. – Алматы, 2016.

Толығырақ...

Нормативтіқ-құқықтық актілер:

Қазақстан Республикасы. Үкімет Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы:Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы № 191-ІV Заңы (2016.22.12. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) [Электрондық ресурс] // "Параграф" ақпараттық жүйесі / "ИнфоТех&Сервис" компаниясы. – Алматы, 2017.

Қазақстан Республикасы. Үкімет Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шілдедегі № 416-I Заңы (2018.01.01. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) [Электрондық ресурс] // "Параграф" ақпараттық жүйесі / "ИнфоТех&Сервис" компаниясы. – Алматы, 2017.

Толығырақ...