Арыстан жалды заңғар жазушы [Мәтін] : жинақ / құраст.: С. Оспан, Б. Мырзабай, С. Құлбарақ. - Алматы : Білім, 2013.

Жорабаева, Г. С. Қазақстан: өткені мен бүгіні атты библиографиялық дерекқорға мерзімді басылымдар мен жинақтардан ақпарат іріктеу және библиографиялау туралы [Мәтін] : әдістемелік құрал / Г. С. Жорабаева, Ф. Ө. Сыдықжанова ; Қазақстан Республикасы Ұлттық кітапхана. - Алматы : [б. и.], 2014.

Жотабаев, Н. Р. Адамдар тағдыры [Мәтін] = Судьбы людские / Н. Р. Жотабаев. - Алматы : Мария, 2006.

Кітапхана құқы [Мәтін] = Библиотечное право : заң және нормативтік-құқықтық актілер жинағы. 11 шығарылымы / Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы ; құраст. С. Т. Тұяқова ; ред. А. М. Волков. - Алматы : Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы, 2008.

Кітапхана құқы [Мәтін] = Библиотечное право : заң және нормативтік-құқықтық актілер жинағы. 13 шығарылымы / Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы ; құраст. Х. Бұлғанбай ; ред.: К. К. Қоштаева, С. Т. Тұяқова. - Алматы : Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы, 2012.

Кітапхана құқы [Мәтін] = Библиотечное право : заң және нормативтік-құқықтық актілер жинағы. 14 шығарылымы / Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы ; құраст. А. Қ. Байдарова ; ред. К. К. Қоштаева. - Алматы : Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы, 2014.

Кітапханатану. Библиография. Кітаптану [Мәтін] = Библиотековедение. Библиография. Книговедение : мақалалар жинағы. 23 шығарылымы / Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы ; жауап. ред. Б. Шаймерденова ; құраст. Н. А. Барсукова. - Алматы : Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы, 2011.

Кітапханатану. Библиография. Кітаптану [Мәтін] = Библиотековедение. Библиография. Книговедение : мақалалар жинағы. 25 шығарылымы / Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы ; жауап. ред. К. К. Қоштаева ; құраст.: Н. А. Барсукова, Г. Т. Рахимжанова. - Алматы : Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы, 2012. 

Кітапханатану. Библиография. Кітаптану [Мәтін] = Библиотековедение. Библиография. Книговедение : мақалалар жинағы. 27 шығарылымы / Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы ; жауап. ред. К. К. Қоштаева ; құраст. Н. А. Барсукова. - Алматы : Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы, 2014. - 205 б.

Мұстафа Шоқай (1890-1941) [Мәтін] : библиографиялық көрсеткіш / Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы ; идея авт. Ә. Бәкір ; құраст.: Б. С. Балғымбаева, Д. А. Қыстаубаева, С. Хекимоглы ; ред. Ә. Ш. Сәйдембаева. - Алматы : Б. ж., 2015.

Олжас Сүлейменов [Мәтін] = Олжас Сулейменов = Oljas Suleymenov : библиографиялық көрсеткіш / Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы ; ред.: М. К. Әбілова, А. Ш. Сайдембаева ; құраст. М. Оқап ; сост. Д. А. Кыстаубаева. - Алматы : Б. ж., 2016.

Пірәлі, Г. Қазақ әдебиеттануы және ұлттық идея [Мәтін] : [монография] / Г. Пірәлі ; ҚР білім және ғылым министрлігі, М.О. Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты. - Алматы : Елтаным, 2014.

Ісімақова, А. С. Алаш ғылымы және тәуелсіздік [Мәтін] : [зерттеу] / А. С. Ісімақова ; Қазақстан Республикасы Білім және гылым министрлігі, Ғылым комитеті, М. О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты. - Алматы : Елтаным, 2015. 

Ісімақова, А. С. Жазған сөз жаным ашып алашыма [Мәтін] : [зерттеу] / А. С. Ісімақова ; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Ғылым комитеті, М. О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты. - Алматы : Елтаным, 2015.   

Ісімақова, А. С. Қазіргі әдебиет пен әдебиетті зерттейтін қауым [Мәтін] : [зерттеу] / А. С. Ісімақова ; Қазақстан Республикасы Білім және гылым министрлігі, Ғылым комитеті, М. О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты. - Алматы : Елтаным, 2015.

Я хочу оставить след за собой... [Текст] = Мен артымда із қалдырғым келеді.. : [книга памяти] / сост.: Н. А. Муканова, Б. Д. Дуйсекова, С. А. Тасыбаева. - Алматы : Эксклюзив, 2016.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Кiтапханасынан сыйлық кітап.