Медиа құзыреттілік дегеніміз - қарым-қатынас мәдениетін меңгеруге бағытталған бұқаралық коммуникация (медиа) құралдарының көмегімен және медиа ақпараттармен тұлғаның дамуы мен білім беру процесі.