Ақын Бүркіт Ысқақов

Қайсар ақын

Әдеби Қарағанды: Библиографиялық әдебиеттер көрсеткіші / Қарағанды обл. ғылыми-әмбебап кітапханасы; Құраст.: Г.Н.Умбединова.- Қарағанды: б.ж., 2000.- 89 б.-(Облыстық кітапхана-өлкетану орталығы)
Әлімбаев Д. Кенші жыры: өлеңдер, толғаулар, ертегі, айтыстар / Әлімбаев, Д.; құраст. С.Негимов, Б.Ысқақов.- Алматы: Жазушы, 1986.- 136 б.: сур.
Жасынан қалам ұстаған // Балалар бағының бағбандары: анықтамалық / құраст. Ш. Күмісбайұлы. - Алматы: Балалар әдебиеті, 2008. – 290-292 б.
Ысқақов Бүркіт // Қазақстан жазушылары: анықтамалық: 75 жыл / құраст. С. Қамшыгер. - Алматы: Ан Арыс, 2009. - 445 б.
Ысқақов Бүркіт // Қарағанды. Қарағанды облысы. Энциклопедия.- Алматы, 1990.- 602 б.
Ысқақов Бүркіт //Қарағанды. Қарағанды облысы: энциклопедия / ред. А. Абдулин.- Алматы: Атамұра, 2006.- 561 б.
Ысқақов Бүркіт // Советтік Қазақстан жазушылары: Био-библиогр. анықтамалық.- Алматы, 1987.- 713-714 б.
Ысқақов Бүркіт (1924-1990) // Майдангер қаламгер: анықтамалық / Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Ғылым комитеті, М. О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты. - Алматы: Олжа, 2010. – 129-131 б.
Үмбетова А. Қ. Бүркіт Ысқақовтың  шығармашылық мұрасы: автореферат. - Астана: [б. ж.], 2009. - 24 б.

***

Азаттықты аңсаған // Нұра.- Киевка, 2008.- 12 қаңтар
Ахметов Д. Азаттықты аңсаған: /Ақын Б.Ысқақовтың өлеңдері/ // Нұра.- 1999.- 25 желт.
Әкімбекқызы Ә.  Нұра ауданының 80 жылдығына арналады // Нұра. - 2008. - 22 наурыз (№ 12). - 3 б.
Әскеев М.  Дарынды ақын // Жаңа жол. - 1993. - 24 шілде. - 3  б.
Әсіпұлы С. Елін сүйген ердің ізі: ақын, филология ғылымының кандидаты Бүркіт Ысқақов /Егемен Қазақстан.- 2005.- 1 ақпан.-5 б.
Балташұлы Е.  Жалындаған ғұмыр, жарқылдаған жырлар // Түркістан. - 2014. - 27 наурыз (№ 12). - 10 б.
Жанғожин А Майдан мен тылдың жауынгерлік сапында 40-жылдар: "Орталық Қазақстан" газетіне-70 жыл // Орталық Қазақстан.- 2001.-13 маусым
Жанысбай С. Шындық үшін шырылдаған // Орталық Қазақстан.- 1994.- 17 қараша – 2 б.
Лұқпан Е. Ғабиденнен Ғаббасқа дейін  // Орталық Қазақстан.- 2006.- 2,9,10,12,19,26,30 қыркүйек.-3 б.
Құдышұлы О. Азап шеккен азаматтар: /А.Нәрешев, Р.Нәрешев, Б.Ысқақов, М.Теміров, М.Азанбаев, Ж.Қалиевтер туралы/ // Орталық Қазақстан.- 1989.- 12 ақпан
Құдышұлы О. Азаттықты аңсап өткен азамат // Орталық Қазақстан.- 1994.- 5 қараша
Құдышұлы О. Қиядан қарайтын қыран еді // Орталық Қазақстан.- 1999.- 5 қараша. – 8 б.
Өмірбекұлы Ж. Қайсар ақын, тынымсыз ғалым // Орталық Қазақстан.- 1994.- 10 желтоқсан
Өмірбек Ж.  Шындық үшін шырылдаған // Орталық Қазақстан. - 1994. - 10 желтоқсан
Сәулебекова А. Нұралық ақиық ақын // Нұра.- 1999.- 4 желтоқсан
Темірұлы М. Ақын, ғалым Бүркіт Ысқақовты еске алу кеші // Нұра.- Киевка, 2006.- 11 қараша
Темірұлы А. Азаттық аңсап азап шеккендер // Азия транзит. - 2006. - № 9/10. - 49-53 б.
Темірұлы М. Алаш идеясы және "Есеп" партиясы: Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі М.Темірұлымен сұхбат / сұхбаттасқан Е.Смайыл // Егемен Қазақстан. - 2011. - 23 ақпан (№ 55/58). - 6 б.
Темірұлы М. Елім деп еңіреп туған ер еді // Орталық Қазақстан.- 2004.- 6 қараша.-8 б., Азия Транзит.- Қарағaнды, 2004.- N10-11.-30-33 б.
Темірұлы М. Елі үшін туған ер еді. // Орталық Қазақстан.- 2001.-27 қаңтар

Copyright © 2015, karlib.kz