Жауынгер-авиатор. Қарағандыдан Саратов облысындағы Вольск қаласына келген елу қыздың ішінде Агрефина Анищенкомен бірге авиамоторшылар курсын бітіреді. 1943 жылы қаңтар айынан Александр Невский орденді 90-шы Тильзит алыс-барлау авиаполкінде «Пе-2» ұшақтарына қызмет көрсетеді. Курск-Орел доғасындағы алапат айқастардан кейін Прибалтиканы азат етуге қатысып, соғысты Кенигсбергте аяқтайды. Қарағандыға жеңіспен оралып, облыстық құрылыс банкісінде бухгалтер қызметін атқарады. Адал еңбегі арқасында есімі республикалық құрылыс банкісінің Құрмет кітабына жазылады.

 Әдебиеттер:

Ксения Горбунова // Лұқпанов Е. Жауынгер қыздар = Боевые подруги / ред. Қ.Ә. Аманбаев. - Қарағанды: [б. и.], 1995. – 24-28 б.

***

Вклад женщин Центрального Казахстана в развитие региона (30-90-е годы ХХ века): монография / Б. Т. Тулеуова [и др.] ; Министерство образования и науки Республики Казахстан, Карагандинский Гос. уни-т им. акад. Е. А. Букетова, Научно-исследовательский центр "Тұлғатану". – Караганда: Тенгри, 2016. - 313 с.

Ксения Горбунова // Лұқпанов Е. Жауынгер қыздар = Боевые подруги / ред. Қ.Ә. Аманбаев. - Қарағанды: [б. и.], 1995. – 109-111 б.

Сактаганова З. Г. Женщины Центрального Казахстана в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.: монография / З. Г. Сактаганова, Ж. Ж. Турсынова, А. Ж. Смагулов; Министерство образования и науки Республики Казахстан, Карагандинский Государственный университет им. академика  Е. А. Букетова, Центр этнокультурных и историко-антропологических исследований. - Караганда: Изд-во КарГУ , 2016. - 255 с.